Aktuality


Nabídka pracovního místa:


Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace

příjme od 1. 11. 2017 asistenta pedagoga na 0,5 úvazku.

Požadované vzdělání:

  • střední pedagogická škola s maturitou;
  • střední škola s maturitou jiného typu doplněná kurzem pro asistenta pedagoga. 

Kurz asistenta pedagoga lze doplnit při zaměstnání.

Zájemci hlaste se na: tel. 606 600 479, 724 723 019 , email: info@skolavresovice.cz


............................................................................................

 

Naše škola realizuje projekt Moderní výuka,
registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003958 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování– Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů (vzdělávání , sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv), extrakurikulární rozvojové aktivit (doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, čtenářský klub pro žáky ZŠ, klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ) .

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován EU.

......................................................................................................................................................

 


Naše škola realizuje projekt Moderní výuka, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006505 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Projekt je zaměřen na: osobnostně profesní rozvoj pedagogů -vzdělávání, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ), tandemová výuka na SŠ, podpora extrakurikulárních aktivit -doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem.

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován EU.


 

 

  • Obec Kozlany
  • A studio group
  • Jazyková škola Kyjov