Aktuality

Zápis do 1. třídy ZŠS Vřesovice

Oznamujeme, že zápis dětí do 1. třídy ZŠS pro rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek, dne 12. 4. 2018 v základní škole speciální v kanceláři zástupkyně školy.

Zápis se uskuteční v době od 8.00 do 16.00 hodin. Rodiče, kteří jste povinni podle zákona č.561/2004 Sb. přihlásit své dítě k plnění povinné školní docházky, přineste prosím k zápisu rodný list dítěte, doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a doporučující vyjádření dětského lékaře. Jedná se o děti narozené v době od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

Zákonní zástupci dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky se rovněž dostaví se svými dětmi k zápisu a přinesou si s sebou žádost o odklad školní docházky, doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a doporučující vyjádření lékaře.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na všechny nastávající prvňáčky.

 

Vřesovice 28. 2. 2018

 

Mgr. Alena Kolajová, MBA

ředitelka školy

 .................................................................................................................................................

 


  

 

Naše škola realizuje projekt Moderní výuka,
registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003958 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování– Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů (vzdělávání , sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv), extrakurikulární rozvojové aktivit (doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, čtenářský klub pro žáky ZŠ, klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ) .

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován EU.

......................................................................................................................................................

 


Naše škola realizuje projekt Moderní výuka,

reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006505 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Projekt je zaměřen na: osobnostně profesní rozvoj pedagogů -vzdělávání, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ), tandemová výuka na SŠ, podpora extrakurikulárních aktivit -doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem.

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován EU.


 

 

  • Obec Kozlany
  • A studio group
  • Jazyková škola Kyjov