Aktuality

 

Zápis

Oznamujeme, že zápis dětí do 1. třídy ZŠS pro rok 2019/2020 se uskuteční v pátek 12.4. 2019 v prostorách ZŠS Vřesovice.

Zápis proběhne od 8,00 do 13, 30 hodin. Zákonní zástupci, kteří jste povinni podle zákona č.561/2004 Sb. přihlásit své dítě k plnění povinné školní docházky, přineste, prosím, k zápisu rodný list dítěte. Jedná se o děti narozené v době od 1.9.2012 do 31.8.2013.

Zákonní zástupci dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky, se rovněž dostaví se svými dětmi k zápisu.

Dostavte se s příslušnými dokumenty (zprávy SPC, případně Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole).

Děkujeme za pochopení a těšíme se na všechny nastávající prvňáčky.

 

Mgr. Alena Kolajová, MBA

ředitelka školy

 

 

Nabídka práce - kuchař/ka

Do pracovního poměru přijmeme kuchaře/ku. Pracovní doba dle směn PO - NE.

Platové zařazení dle praxe, platová třída 6, příloha č. 1 nařízení vlády.

Podmínka vyučen v oboru.

 

Nástup od 1.1.2019.

 

Životopisy zasílejte na info@skolavresovice.cz, případně telefon 518 699 666.

......................................................................................................................................................

 

 

 

Naše škola realizuje projekt Moderní výuka,
registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003958 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování– Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů (vzdělávání , sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv), extrakurikulární rozvojové aktivit (doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, čtenářský klub pro žáky ZŠ, klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ) .

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován EU.

......................................................................................................................................................

 


Naše škola realizuje projekt Moderní výuka,

reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006505 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Projekt je zaměřen na: osobnostně profesní rozvoj pedagogů -vzdělávání, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ), tandemová výuka na SŠ, podpora extrakurikulárních aktivit -doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem.

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován EU.


 

 

  • Obec Kozlany
  • A studio group
  • Jazyková škola Kyjov