Školská rada

funkční období 2017 - 2020

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Dne 18. listopadu 2017 se uskutečnily volby do školské rady na funkční období 2017- 2020.

Členové zvolení pedagogickým sborem školy:

 • Mgr. Petr Krátký, předseda
 • Mgr. Eva Pešková,
 • Mgr. Libuše Helísková.

Členové zvolení zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků:

 • Mgr. Zdeněk Zelinka,
 • Božena Jakubčíková,
 • Bc. Monika Andrýsková.

Členové jmenovaní zřizovatelem:

 • Mgr. Jan Hanáček,
 • Mgr. Renata Smutná,
 • Mgr. Jan Jagoš

 

Jednací řád školské rady

Jednací řád školské rady /formát PDF/

Volební řád pro volby členů školských rad

Volební řád /formát PDF/

 

Zápisy ze zasedání

Školní rok 2014/2015

Zápis ze dne 09.10. 2014 /formát PDF/
Zápis ze dne 19.03. 2015 /formát PDF/
Zápis ze dne 10.06. 2015 /formát PDF/

Školní rok 2015/2016

Zápis ze dne 30.09. 2015 /formát PDF/
Zápis ze dne 23.06. 2016 /formát PDF/

Školní rok 2016/2017

Zápis ze dne 20.10. 2016 /formát PDF/
Zápis ze dne 22.06. 2017 /formát PDF/

Školní rok 2017/2018

Zápis ze dne 18.10. 2017 /formát PDF/
Zápis ze dne 12.04. 2018 /formát PDF/
Zápis ze dne 21.06. 2018 /formát PDF/

Školní rok 2018/2019

Zápis ze dne 18.10.2018 /formát PDF/

Zápis ze dne 04.06.2019 /formát PDF/

Školní rok 2019/2020

Zápis ze dne 15. 10. 2019 /formát PDF/ • Obec Kozlany
 • A studio group
 • Jazyková škola Kyjov