Projekt Děti dětem

Hlavním cílem tohoto projektu je snaha o integraci našich žáků do běžného vzdělávacího proudu prostřednictvím kulturních aktivit  a  společných setkání. Projekt má přispět k vzájemnému poznávání, komunikaci, k posilování sociálních vztahů a  k vytváření radostné atmosféry z hudebního a kulturního prožitku. Jedná se o dlouhodobý projekt naší školy, na jehož realizaci se  podílí především Základní umělecká škola v Kyjově. Do projektu jsou rovněž zapojeni  žáci Klvaňova gymnázia a Střední odborné školy zdravotní a sociální Kyjov.

Cílové zaměření:

 • prohlubovat u žáků kladný vztah k hudbě, tanci, divadlu, výtvarnému umění a chápat je jako  možnosti etické a estetické kultivace osobnosti                  
 • poznávat hudební nástroje, různé styly a hudební žánry
 • navozovat potřebu hudby a pohybu v každodenním životě
 • rozvíjet hudební a pohybové dovednosti žáků a jejich tvořivost
 • pomocí hudby a dramatizace pomáhat žákům k odreagování napětí, koncentraci  pozornosti a k překonávání únavy
 • zažít pocit úspěchu na vernisážích společných výstav

 

Ve školním roce 2017/2018 bylo v rámci  projektu realizováno:

 • návštěva baletního vystoupení žáků ZUŠ Kyjov v DK Kyjov
  galerie
 • divadelní představení Babka a její kouzelná jablka
  galerie


 

 

 • Obec Kozlany
 • A studio group
 • Jazyková škola Kyjov