Projekty EU

 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu: Moderní výuka

Naše škola zpracovala materiály v rámci projektu EU peníze školám v oblasti šablony III/2 DUMy. Byly vypracovány materiály pro následující tématické oblasti:

  • Človek a komunikace,
  • Člověk a jeho svět,
  • Člověk a příroda,
  • Umění a kultura,
  • Matematika a její aplikace.

Jedná se o předměty:

Člověk a příroda, Matematika, Věcné učení, Rozumová výchova,
Smyslová výchova, Řečová výchova, Předměty speciálně-pedagogické péče, Výtvarná výchova.

Materiály byly ověřeny v 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. tř. ve školním roce 2011/2012
a v 1., 2., 3., 4., 6.,7., 8. a 9. tř. ve školním roce 2013/2014.
K dispozici je emailový kontakt školy, kde na požádání poskytneme DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze základních škol v ČR.

Email: info@skolavresovice.cz

............................................................................................................................................................

 

 

 

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: Moderní výuka


Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003958 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování– Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů (vzdělávání , sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv), extrakurikulární rozvojové aktivit (doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, čtenářský klub pro žáky ZŠ, klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ) .

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován EU.


  • Obec Kozlany
  • A studio group
  • Jazyková škola Kyjov