Návrat žáků do školy od 12.4.2021 - změna k 3.5.2021

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 4. 2021 je umožněn návrat do školy pro všechny žáky naší školy v režimu prezenční výuky.

Od 3.5.2021 bude probíhat testování pouze 1x týdně - vždy v pondělí.

Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testovat se bude ráno po příchodu do školy. Instruktáž a dozor provedou pověření pracovníci. Každý žák se bude testovat sám, v případě, že toto nezvládne je možná pomoc rodičů.

Odmítnutí testování je bráno v úvahu. V tomto případě však nebude umožněna osobní přítomnost žáka na vzdělávání v prezenční výuce.

Prosíme o písemné omluvení a škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

Škola není povinná takovému žákovi poskytnou distanční způsob vzdělávání, ale budeme se snažit po dohodě s Vámi poskytnou přiměřenou formu vzdělávací podpory.

 

Výjimky z testování:

  1. potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 ne starší než 90 dnů od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.
  2. má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo     RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly               provedeny     poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů
  3. má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Další informace najdete na stránkách: https://testovani.edu.cz/

 

Průběh testování

 

 

Soubory ke stažení