Sloučení organizací

Mateřská škola, základní škola, praktická škola             

a dětský domov Kyjov, příspěvková organizace

Naše organizace vznikla sloučením dvou škol (od 1.1.2022) a to:

 ·        Mateřské školy a Základní školy Kyjov, Za Humny, p. o.                                                                        

·         Základní školy speciální, praktické školy a dětského domova Vřesovice, p. o.

Základním posláním školy je učit a vychovávat děti a žáky 3 až 26 - ti leté  podle vlastních školních vzdělávacích programů vycházejících z Rámcových vzdělávacích programů schválených MŠMT ČR.

Škola poskytuje předškolní vzdělávání a základní vzdělávání:

dětem a žákům se souběžným postižením více vadami a autismem, v případě souhlasu zřizovatele je též oprávněna zřizovat třídy pro děti a žáky s mentálním postižením.

Dále jako střední škola poskytuje střední vzdělávání:

žákům s tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem, v případě souhlasu zřizovatele je též oprávněna zřizovat třídy pro žáky s mentálním postižením.

Naše organizace vykonává činnost : 

mateřské školyKyjov
základní školyKyjov, Vřesovice
střední školy (Praktická škola jednoletá) Vřesovice
dětského domovaVřesovice
internátuVřesovice
třídy přípravného stupně základní školy speciální 
školní družinyKyjov
školní jídelny, školní jídelny - výdejnyKyjov, Vřesovice
speciálně pedagogického centraKyjov

 Vedení školy 

PaedDr. Petr Petrášředitel školy
Mgr. Petr Vavříkstatutární zástupce ředitele a zástupce pro pracoviště Kyjov
Mgr. Alena Kolajová, MBAzástupce ředitele pro pracoviště Vřesovice
Dana Novákovázástupce ředitele pro ekonomický úsek

 Kontakty

 Název: 

 Mateřská škola, základní škola, praktická škola a dětský domov Kyjov, příspěvková organizace

 Fakturační adresa: Za Humny 3304/46, 697 01 Kyjov

 IČO: 70 28 48 49

 ID: 55yz8df

E-mail:  zvs.kyjov@tiscali.cz

Pracoviště Kyjov :                                                       

Tel. 518 614 581,  601 394 309                                     

E-mail: zvs.kyjov@tiscali.cz

www.skolazahumnykyjov.cz

Pracoviště Vřesovice :

Vřesovice 243, 696 48 Vřesovice

Tel. ústředna:  518 626 343

E-mail: info@skolavresovice.cz 

www.skolavresovice.cz

Webové stránky obou organizací budou od nového školního roku sloučeny pod jednou adresou. Zatím zůstávají funkční v původních verzích.