Přijatí uchazeči ve 1. kole přijímacího řízení

Mateřská škola, základní škola, praktická škola

a dětský domov Kyjov, příspěvková organizace

Za Humny 3304/46, Kyjov 697 01, tel. 518 614 581,mob. 601 394 309

e mail: zvs.kyjov@tiscali.cz,  ID: 55yz8df, IČO: 70 28 48 49

 

Seznam uchazečů přijatých v 1.  kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

do 1. ročníku oboru vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá,

jejíž činnost vykonává  

Mateřská škola, základní škola, praktická škola a dětský domov Kyjov, příspěvková organizace.

Pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem:

1. SŠVŘ  –   05/2023

2. SŠVŘ  –   03/2023

3. SŠVŘ  –   04/2023

4. SŠVŘ  –   06/2023

5. SŠVŘ  –   02/2023

6. SŠVŘ  –   01/2023

Pořadí uchazečů bylo stanoveno podle výsledků vzdělávání. Všichni uchazeči mají doporučení lékaře pro daný obor a doporučení příslušného SPC.

Svůj úmysl vzdělávat se v Praktické škole jednoleté, obor vzdělání 78-62-C/01, jejíž činnost vykonává MŠ, ZŠ, PrŠ a DD Kyjov, příspěvková organizace, musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli MŠ, ZŠ, PrŠ a DD Kyjov, příspěvková organizace.

 

 

 

 V Kyjově dne 24. 4. 2023                                                                

            PaedDr. Petr Petráš

                                                                                                                      ředitel školy