Projekty praktické školy

Děti dětem

Hlavním cílem tohoto projektu je snaha o integraci našich žáků do běžného vzdělávacího proudu prostřednictvím kulturních aktivit a společných setkání. Projekt má přispět k vzájemnému poznávání,…

Moderní výuka

Naše škola realizuje projekt Moderní výuka, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006505 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Projekt je…