Děti dětem

Hlavním cílem tohoto projektu je snaha o integraci našich žáků do běžného vzdělávacího proudu prostřednictvím kulturních aktivit a společných setkání. Projekt má přispět k vzájemnému poznávání, komunikaci, k posilování sociálních vztahů a k vytváření radostné atmosféry z hudebního a kulturního prožitku. Jedná se o dlouhodobý projekt naší školy, na jehož realizaci se podílí především Základní umělecká škola v Kyjově. Do projektu jsou rovněž zapojeni  žáci Klvaňova gymnázia a Střední odborné školy zdravotní a sociální Kyjov.
 

Cílové zaměření:

  • prohlubovat u žáků kladný vztah k hudbě, tanci, divadlu, výtvarnému umění a chápat je jako možnosti etické a estetické kultivace osobnosti
  • poznávat hudební nástroje, různé styly a hudební žánry
  • navozovat potřebu hudby a pohybu v každodenním životě
  • rozvíjet hudební a pohybové dovednosti žáků a jejich tvořivost
  • pomocí hudby a dramatizace pomáhat žákům k odreagování napětí, koncentraci pozornosti a k překonávání únavy
  • zažít pocit úspěchu na vernisážích společných výstav