Projekty ZŠ speciální

Děti dětem

Hlavním cílem tohoto projektu je snaha o integraci našich žáků do běžného vzdělávacího proudu prostřednictvím kulturních aktivit a společných setkání. Projekt má přispět k vzájemnému poznávání,…

Moderní výuka

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Moderní výuka Naše škola zpracovala materiály v rámci projektu EU peníze školám v oblasti šablony III/2 DUMy. Byly vypracovány…