Školská rada

MŠMT opatřením obecné povahy č.j. MSMT-40610/2020-1 ze dne 29. října 2020 určilo, že „ Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu“. Z toho vyplývá, že pokračuje i funkční období členů školských rad jmenovaných zřizovatelem, proto v tuto chvíli nedochází ke jmenování nových členů školských rad

 

Funkční období 2017 - 2020

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Dne 18. listopadu 2017 se uskutečnily volby do školské rady na funkční období 2017- 2020.

Členové zvolení pedagogickým sborem školy:
Mgr. Petr Krátký, předseda
Mgr. Eva Pešková
Mgr. Libuše Helísková.

Členové zvolení zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků:
Mgr. Zdeněk Zelinka
Božena Jakubčíková
Bc. Monika Andrýsková

Členové jmenovaní zřizovatelem:
Mgr. Jan Hanáček
Mgr. Renata Smutná
Mgr. Jan Jagoš

 

Soubory ke stažení